Life in the Caribbean – 放浪加勒比

Sip and Talk - 酒訴Bar
Hong Kong Masters 2022 - 香港世界桌球大師賽 2022

Description:自稱去過咁多地方旅行,做tour guide一定好叻啦?去「世界級度假天堂」加勒比做旅遊打雜,睇動物、潛水、參加嘉年華,同當地人一齊serve遊客,邊做邊玩。邊份先係絕世筍工?

Production company(s): ViuTv
Country: Hong Kong

Add your comment