Catch the Ghost (Cantonese) – 抓住幽靈

Catch the Ghost (Cantonese) - 抓住幽靈 - Episode 01
High Class (Cantonese) - 하이클래스

Description: 身為地鐵警隊的「行動派新人」,擁有著特殊的空間感知能力,總是以正義感行先來查案,卻惹來無數麻煩,而「思考型老手」的搜查隊班長便奉行遵守紀律,總是固執己見,從首班車至尾班車,不間斷的偵察工作,二人遇上後將會擦出怎樣的火花?

Director:Shin Yoon Sub
Cast:Moon Geun Young, Kim Sun Ho, Jo Jae Yoon, Ahn Seung Kyun, Jung Yoo Jin, Ki Do Hoon

Add your comment